İSTEK'te Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce

İSTEK Okullarında anaokulundan lise son sınıfa kadar yoğun bir İngilizce programı yürütülür. Hedefimiz yaş düzeyleriyle paralel olarak öğrencilerin dilin dört becerisini (okuma, dinleme, yazma, konuşma) etkin şekilde kullanabilmeleri, yazılı ve sözlü olarak kendilerini ana dillerinde olduğu gibi ifade edebilmelerini sağlamaktır. Müfredat programları her seviyede Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (Common European Framework – CEF) programı çerçevesinde tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz akademik çalışmaların yanı sıra uluslararası Cambridge ESOL, DELE, Fit in Deutsch, IELTS, TOEFL, Trinity gibi sınavlara da hazırlık çalışmaları yapmaktadır.

Yabancı dillerin hakim olduğu bir öğrenme ortamının bulunduğu İSTEK Okullarında öğrenciler yabancı dilleri sadece zorunlu bir ders olarak öğrenmez, bir iletişim aracı günlük hayatın her alanında kullanır. Ayrıca farklı kampüslerimizde ikinci yabancı dil olarak Almanca okutulmaktadır.


Almanca

Okulumuzda ayrıca ikinci yabancı dil olarak Almanca dersi yer almaktadır. 2. sınıfta başlayan ikinci yabancı dil eğitimi, ortak bir program yürüterek öğrencilere kendilerini iki farklı dilde ifade etme becerileri kazandırırken farklı kültürleri öğrenmeleri ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemelerini hedeflemektedir.