İSTEK DENİZLİ ANAOKULU VE İLKOKULU MİSYON BİLDİRGESİ

İSTEK Okulları olarak misyonumuz; öğrencilerimize Atatürk ilke ve inkılapları ışığında bir eğitim sunarak, onların Türkiye’nin geleceğinde ve Dünya genelinde olumlu etkileri olacak, bilimsel sorgulamaya, evrensel değerlere, kültürlerarası anlayışa ve hayat boyu öğrenmeye bağlı başarılı bireyler olmalarını sağlamaktır.

İSTEK DENİZLİ PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL MISSION STATEMENT

Our mission at ISTEK Schools, mindful of the renaissance started by Atatürk, is to educate our students to become successful individuals committed to scientific inquiry, universal values, intercultural understanding and life-long learning who will have a positive impact on the future of Turkey and the World at large.

IB MİSYON BİLDİRGESİ

Uluslararası Bakalorya, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha barışçıl bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaca yönelik olarak kuruluş, yeni ufuklar açıcı uluslararası eğitim programları ve titiz değerlendirme yöntemleri geliştirmek amacıyla okullar, devletler ve uluslararası kuruluşlarla çalışmaktadır. Bu programlar, dünya genelinde öğrencileri, diğer insanların da farklılıklarıyla haklı olabileceğini anlayan, etkin, şefkatli ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder.

IB MISSION STATEMENT

The International Baccalaureate® aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. To this end, the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment. These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.

IB – PYPULUSLARARASI BAKALORYA – İLK YILLAR PROGRAMI NEDİR?

İstek Denizli Okulları, Denizli’de Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı’nı sunan tek ilkokul ve anaokuludur. IB PYP (Primary Years Programme), okuldaki altı ana dersi kapsayan uluslararası, sorgulamaya dayalı bir tema müfredatı sunarak öğrencinin bütünsel büyümesine odaklanır. PYP, her öğrenciyi kendi düzeyindeki uluslararası düşünen bir kişi olmaya zorlayan bir eğitim yaklaşımıdır. Katılma için herhangi bir test gerekliliği yoktur.

PYP, eğitimin başarılı bir yaşamın anahtarı olduğuna inanan öğrenciler ve aileler içindir. PYP, anlam arayışı, anlayış ve temel bilgi ve becerilerin edinilmesi arasında denge kurmayı amaçlar.


ULUSLARARASI BİLİNCE SAHİP OLMA

Uluslararası bilince sahip bir insan öğrenen profili özelliklerini taşıyan kişidir. Bunlar dünyanın olumlu ve üretken vatandaşlarını yetiştirmede en önemli olduğu belirtilen niteliklerdir.

Öğrenen Profili Özellikleri

  • Araştıran – Merak ediyorum ve birçok soruma nasıl cevap bulacağımı biliyorum.
  • Bilgili – Önemli olan fikirleri araştırırım.
  • Düşünen – İyi seçimler yapmak ve sorunları yaratıcı bir şekilde çözmek için düşünme becerilerimi kullanırım.
  • İletişim kuran – Kendimi birden fazla dilde pek çok şekilde ifade edebilirim.
  • İlkeli – Hakkaniyet, adalet ve sorumluluk sahibiyim. Doğru ve yanlış olan şeyler için dürüst karar verebilirim.
  • Açık görüşlü – Farklılıklara açığım. Diğer insanların bakış açılarına ve görüşlerine saygı duyar ve memnuniyetle karşılarım.
  • Duyarlı – İnsanların ihtiyaçlarını ve duygularını önemserim. Bunun onlara yardımcı olmada önemli bir role sahip olduğuna inanıyorum.
  • Riski göze alan – Yeni şeyler denerim, keşfetmeyi severim ve deneyimlerimi kendimden emin bir şekilde paylaşırım.
  • Dengeli – Sağlıklı olmak için fiziksel ve duygusal ihtiyaçlar arasında denge kurmak benim için önemlidir.
  • Dönüşümlü düşünen – Kendi fikirlerimi ve öğrenme becerilerimi düşünüp tartışırım.


İlk Yıllar Programı (PYP), öğrencilerimize neden bir şeyi bilmeleri gerektiği ve bunun diğer konularla ve gerçek dünyaya nasıl bağlandığını öğreten bir sorgulama programıdır. Biz, gerçek öğrenmenin her zaman harekete geçmeyi içerdiğine inanırız. Öğrencilere tüm cevapları ezberletmeye çalışmak yerine kendi öğrenme süreçlerini kullanma becerisi verilir. İstek Denizli anaokulundaki ve ilkokulundaki tüm öğrenciler, iyi öğrencilerin bir özelliği olarak güçlü sorulara odaklanırlar. Eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği ve yaratıcılık (21. yüzyıl becerileri) her zaman okulumuzun eğitim yaklaşımının bir parçası olmuştur. Bu yaklaşım, yerel olarak harekete geçerken, küresel sorunlar hakkında bilgi edinme fırsatları anlamına gelir. Disiplinler üstü; IB’nin tüm öğrenciler için geçerli olan öğrenme ve becerileri tanımlamak için kullandığı, birbiriyle bağlantılı ve gerçek hayata uygulanabilen bir kelimedir. Disiplinler üstü öğrenme yaklaşımı matematik, bilim, iletişim, sanat, sosyal bilgiler, sağlık konularını kapsar ve hepsini birbirine bağlar, tek bir konuya bağlı değildir. Çalışma ünitelerindeki sorgulama programımızı 6 disiplinler üstü tema organize eder. Bu temalar, müfredatımızın omurgasını oluştururlar ve her biri belirli bir merkezi fikir ve sorgulama ifadeleriyle açıklanır.

Disiplinler Üstü Sorgulama Temalarımız
1. Kim olduğumuz
2. Bulunduğumuz mekân ve zaman
3. Kendimizi ifade etme yollarımız
4. Dünyanın işleyişi
5. Kendimizi düzenleme biçimimiz
6. Gezegeni paylaşmak