Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik; bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle en üst düzeyde gelişerek gereksinimlerini doyurması; kendisini tanıyarak ev, okul ve topluma uyum sağlaması, kendi kendini yönetebilmesi, doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi; sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişiler tarafından bireye yapılan yardım sürecidir.

İSTEK Özel Denizli Okulları PDR çalışmalarının temelinde ‘Gelişimsel Rehberlik Anlayışı’ hakimdir. Gelişimsel Rehberlik, çözüm odaklı, iyileştirici ve önleyici rehberliği kapsayan, bireyin gelişimini etkileyen tüm eğitim – öğretim çalışmalarını kapsamaktadır.

İSTEK Özel Denizli Okulları PDR Bölümü olarak,

Öğrencilerimizin;

 • Kişisel gelişimleri,
 • İlgi, yetenek ve değerlerini keşfetmeleri,
 • Olumlu benlik algısı oluşturmaları,
 • Duygusal ve sosyal olgunluk kazanmaları,
 • Gerçekçi kararlar almaları,
 • Kendilerini ve çevrelerini tanımaları,
 • Etkili kararlar alabilen bireyler olmaları,
 • Problem çözme becerilerini geliştirmeleri,
 • Kendilerini gerçekleştirmeleri için gerekli olgunluğa ulaşmalarını hedeflemekteyiz.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar
Eğitsel Rehberlik, her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, mesleki değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamaları ile uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetlerin verilmesidir.

Mesleki Rehberlik, eğitim sürecinde her öğrenciye; mesleki tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin verilmesidir.

Bireysel Rehberlik, öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin verilmesidir.

Okullarımızda bu amaçlara uygun olarak;

 • Tanıma çalışmaları
 • Oryantasyon çalışmaları
 • Akademik başarıyı arttırma amaçlı çalışmalar,
 • Bireysel danışmanlık çalışmaları ve grup çalışmaları
 • Konferans, seminer ve bülten çalışmaları
 • Mesleki rehberlik ( Kariyer danışmanlığı) çalışmaları
 • Danışman Öğretmenlik Çalışmaları
 • Yurt içi ve yurt dışı üniversite rehberlik çalışmaları yürütülür.

Veliye Yönelik Çalışmalar:

 • Tanıma çalışmaları, anne ve baba tanışma görüşmeleri, tanışma toplantıları.
 • Öğrenciyle  ilgili ya da velinin kendi ihtiyaç duyduğu konularla ilgili bireysel danışmanlık ve grup  çalışmaları
 • Uzmanların konuk olarak katıldığı “Veli Konferansları”
 • Psikolojik Danışmanlarımız tarafından hazırlanan sunum ve seminerler.
 • Aylık bültenler.

Öğretmene Yönelik Çalışmalar

 • “Öğretmen Oryantasyonu” çalışmaları
 • “Sınıf Rehber Öğretmenliği” çalışmaları
 • “Danışman Öğretmenlik”  çalışmaları
 • Öğrencilerle ilgili bireysel ve toplu görüşmeler.

Üniversite Sınavında Hazırlıkta İstek’li Olmak

Öğrencilerimize, sınava hazırlanma sürecinde destek olmak amacıyla birtakım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İzleme, geribildirim temelli bu süreçte okul idaresi, rehberlik ve danışman öğretmenleri işbirliği ile izleme çalışmaları gerektiği gibi yürütülmektedir.

Sınava Hazırlık Sürecinde;

 1. Bilgisel Hazırlık (Yetkin Kadromuzla Etkili Olarak Devam Eden Çalışmaları Kapsamaktadır.)
 2. Psikolojik Hazırlık
 3. Bilişsel Hazırlık

Çalışmaları yapılmaktadır.

2.Psikolojik Hazırlık, motivasyon ve sınav kaygısı çalışmalarını içerir. Bu konuda öğrencilerimizle periyodik bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

3.Bilişsel Hazırlık, hedef belirleme, öğrenme sürecinde öğrenme tarzının etkin kullanımı, gelişimini takip etme, sınav taktiği geliştirme, etkili ders çalışma yöntemleri geliştirme, zaman yönetimi güçlendirme,  çalışmalarını kapsamaktadır.

Rehberlik Birimi’nce yapılan tüm çalışmalarda, tanıma çalışmaları çok önemli olup, doğru yönlendirme  ve kitap alışkanlığını güçlendirmeye yönlendirme  de önem taşımaktadır. Bu kapsamda:

1.Bireysel Rehberlik

 • Tanıma çalışmaları
 • Öğrenme Tarzını belirleme ve öğrenme sürecinde kullanmaya yönelik çalışmalar

2.Eğitsel Rehberlik

 • Haftalık takibe dayalı Ders Çalışma Programı çalışmaları,
 • Sınava yönelik uygun yöntem geliştirilme çalışmaları
 • Zaman Yönetimi çalışmaları

3.Mesleki Rehberlik

 • Kariyer Günleri çalışmaları
 • Araştırmalara yönlendirme çalışmaları
 • Meslek Envanteri uygulama çalışmaları

Ayrıca öğretmenlerimizle öğrencilerimizin genel durumunu değerlendirmeye yönelik paylaşım toplantılarına katılım, velilerimize yönelik olarak da sınav sistemi, motivasyon ve iletişim becerilerini geliştirmeye  yönelik seminer çalışmaları gerçekleştirilmektir.