İSTEK Denizli Ortaokulunda, ilkokulun mutlu ve keyifli eğitim ortamını, zenginleşen akademik içerikle harmanlayıp çocukluktan ergenliğe geçiş dönemindeki öğrencilerimizi yeni, zevkli öğrenmelere taşırız.Derslerin, ilgili olduğu alanın özelliklerini yansıtan derslik ve laboratuvarda işlendiği, bilim, sanat ve doğa gezileriyle desteklenen eğitim sürecimiz özgün derslerle kendi akademik karakterini netleştirir.

Eğitim yılı boyunca edinilen bilgi ve becerinin, mutlaka ürüne dönüştürüldüğü; farklı disiplinlerin, alanlar arası bağlantılar kurularak birbiriyle ilişkilendirildiği 5 – 8. sınıf aralığını kapsayan bu dönemin ilk yılında öğrencilerimiz haftada 14 saatlik yoğun bir İngilizce programıyla çalışırlar. İkinci yabancı dil Almanca, haftada 3 saat olarak sunulduğu 5. sınıf, hazırlık sınıfı niteliği taşır.

6. ve 7. sınıflar, belirginleşen akademik olgunluğa ek olarak, aldıkları özgün derslerle farklı disiplinleri tanıma fırsatı bulan öğrencilerimiz için akademik yönelimlerin de belirginleşmeye başladığı süreci içerir.

Öğrencilerimiz 8. sınıfta, yaşadıkları dünyayı disiplinlere göre analiz edebilen; bunun yanı sıra bütün olarak algılama ve yorumlama becerileri gelişmiş; entelektüel bakış geliştirmiş; Türkçe ve İngilizcedeki ifade olanaklarına, özgün ürünler ortaya çıkarabilecek düzeyde hâkim bireyler olarak, merkezi sınavlarda etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyime erişirler.

Öğrencilerimiz eğitim yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz sınıf toplantılarında okul yöneticimizle buluşur ve birlikte eğitim sürecini değerlendirirler.
İSTEK Denizli Okullarında her sınıf düzeyi için nitelikleri ve süresi belirlenmiş ödevler, hafta içi ve hafta sonu için ayrı ayrı planlanır; öğrenme deneyimlerini pekiştirmeyi ve kalıcılaştırmayı amaçlar. Hafta sonu ödevlerini farklı gelişim düzeyindeki öğrencilerimiz için farklı yoğunluklarda hazırlarız.

Ortaokul boyunca sanat ve sporu, insan yaşamının vazgeçilmez iyileştiricileri olarak ele alır; öğrencilerimizde de bu algıyı yerleştirmeyi hedefleriz. Müzik eğitimimiz enstrüman ve stüdyo çalışmalarıyla ürüne dönüşürken geniş bir perspektifte ele alarak sanat tarihi alt yapısıyla sunduğumuz görsel sanatlar eğitimlerimiz de atölye çalışmalarıyla ürüne dönüşür.

Öğrencilerimiz Beden Eğitimi derslerinde yüzme, tenis, voleybol, basketbol, cimnastik branşlarının temel becerileri konusunda gelişir; yıl boyunca birbirini izleyen spor liglerine katılırlar. Her periyodun sonunda final etkinliği düzenlenir.

Öğrencilerimiz ortaokul boyunca saygı duyulan, saygı duyan; fikri sorulan, başkalarının fikirlerini önemseyen; değer verilen, değer veren; kendini tanıyan ve rahatlıkla ifade eden bireyler olarak yetişir, liseye hazır hale gelirler.

Liselere Geçiş Sınavı
Liselere Geçiş Sınavı hazırlık çalışmaları kapsamında eğitim yılı boyunca deneme sınavları uygularız. Merkezi sınavlar öncesindeki son üç haftayı kapsayan yoğunlaştırılmış haftalar programında, akademik yoğunluğu artırılmış dinamik bir programla çalışır; sanat ve spor derslerini bireysel ilgilere cevap verecek şekilde seçmeli hâle getirir; programı, motivasyonu artıran spor karşılaşmaları ve doğa gezileri ile destekleriz.

Etütler
Cumartesi günleri gerçekleşen etütlerimizde 7 ve 8.sınıf öğrencilerimiz için hafta içi programlarımıza ek Liselere Geçiş Sınavı çalışmaları; 5.sınıflarımız için de yoğun İngilizce programımızı destekleyen çalışmalar yaparız.