ORMAN OKULU NEDİR?

Orman Okulu, öğrencilerin kendilerinde güven ve öz saygı kavramlarını kazanmaları ve geliştirebilmeleri için ormanda ya da ağaçlık alanda öğrenciye aktif katılım yöntemleri ile sürekli olanakların sunulduğu bir süreçtir.

ORMAN OKULU EĞİTİM MODELİ NEDİR?
Orman Okulu, ağaçlık ve doğal ortamda öğrencinin doğal dünya ile ilişkisini geliştirmeye yönelik ilerler. Orman Okulu, uzun soluklu bir süreçtir. Ağaçlık alan kullanımı süreklilik gösterir ve her mevsimdir. Eğitim programının planlanması, gözlem, adaptasyon ve geri bildirim, her seansı takiben yapılır ve döngüsel olmasına dikkat edilir.
Orman Okulu, öğrenci merkezlidir. Süreçte kullanılan yöntemler bu duruma uygunluk göstermelidir. Orman Okulu, öğrencinin bütünsel gelişimini destekler. Öz güven duygusu ve problem çözme becerileri gelişmiş, yaratıcılığı yüksek, bağımsız ve eleştirel düşünebilen bireyler hedeflenir. Orman Okulu, öğrencinin risk almasını teşvik eden ortamlar sunar. Böylece çocuk daha dirençli, iletişimi güçlü ve iş birlikçi olur.

ORMAN OKULU EĞİTİM MODELİNİN FAYDALARI
Dışarıda oyun ve öğrenme dediğimiz zaman, hemen aklımıza hava koşulları gelmektedir. “Kötü hava yoktur, kötü giyinme vardır.” prensibi ile yola çıkan okulumuz, çocuklarımızın dış mekân keşiflerini sadece güneş ve sıcak hava ile sınırlandırmamaktadır.
Onların bu kritik gelişim dönemlerinde; bilişsel, motor, uzamsal ve sosyal becerilerini en üst seviyeye çıkarabilmek adına, “multi-sensory” yani çoklu duyu ortamlarını deneyimlemelerini hedefliyoruz. Aynı zamanda dış mekân etkinlikleri ile doğal hayatı daha yakından keşfedebilme, daha özgürce hareket edebilme ve bulundukları çevre ile bütünleşebilme olanağı sağlıyoruz.

AĞAÇLIK / AÇIK ALANDA ÖĞRENMENİN GELİŞİMSEL FAYDALARI
Motor Becerisi:
1-3 yas arası çocuklarda, farklı eğim yüzeyine sahip alanlarda etkinlik yapanların motor-koordinasyon becerilerinin, yüzeyi tamamen düz bir alanda etkinlik yapanlara oranla daha gelişmiş olduğu gözlemlenmiştir. (Grahn et al, 1997) Denge ve kıvraklıklarında gözle görülür farklar vardır. Örnek: Dış mekân etkinliği (outdoor activity); su dolu bir kaptan farklı boyuttaki kaplara eğimli bir yüzeyde su taşıma…

Dil ve İletişim Becerisi:
Dışarıda dil kullanımı iç mekânla karşılaştırıldığında 5 kat daha fazladır. Tarım alanı ve ağaçlık mekânların bulunduğu ortamlarda gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların yeni kelimeleri kullandığı gözlemlenmiştir. Örnek: dikenli, buz gibi…

Bilişsel Beceriler:
Dış mekânda zaman geçiren çocuklarda dikkat ve konsantrasyon sürelerinin iç mekânda zaman geçiren çocuklara göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) semptomlarına az rastlanmaktadır. Yaratıcı ve üreticilik anlamında olumlu dönütler alınmıştır.

Sağlık:
Temiz hava ve devamlı hareket olanağı mikroplarla savaşmak için bağışıklık sistemimizin güçlenmesini sağlar. Helsinki Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada doğada bulunan “microbiota” bakterisinin faydalı olduğundan bahsedilmektedir. Yapılan incelemede ormanlık ve çiftlik alanlarda zaman geçiren insanlarda yararlı bakterilerin daha çok bulunduğu ve insanların daha az alerjen oldukları gözlemlenmiştir.

Risk Algısı:
Dış mekânda yapılan etkinliklerde çocuklar riski tanıyarak risk alabilmenin ne demek olduğunu öğrenirler. Küçük yaşta risk duygusu ile karşılaşan çocukların ilerleyen yaşlarda problem çözme yetenekleri daha gelişmiş olur.

Fiziksel Faydalar:
Temiz hava ve oksijen beyin fonksiyonlarının gelişimini destekler. Kaba motor becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar, obezite riskini azaltır, kemik yoğunluğunu artırır. Güneş ışığı D vitamini üretimini destekler. Orman Okulu süreci hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Beyin Sistemine olan Faydaları:
“İskoçya Ağaçlandırma Komisyonunun raporuna göre, ağaçlık ve yeşil alanlarda zaman geçirmek, cortisol’un (stres ile alakalı bir bileşen) azalmasını sağlayarak çocuklarda sakinleştirici bir etki yaratır.

Sosyal Gelişime Faydaları:
Dış mekânda oyun, iletişim, takım çalışması, dil becerilerinin gelişimine olanak sağlamaktadır.