ÖZEL DENİZLİ İSTEK OKULLARI COVİD-19
TIBBİ MASKE KULLANIMI, HİJYEN VE SOSYAL MESAFENİN KORUNMASI İLE İLGİLİ ALINAN TEDBİRLER VE UYULACAK KURALLAR
Genel Düzenlemeler

1. Okullar açılmadan önce okullarda kullanılacak alanlar belirlenmiştir. Bu alanlarda doğal havalandırma koşulları sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
2. Sosyal mesafe kuralları ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit edilerek işaretleme yapılmıştır.
3. Görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske kullanımı, oku l içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır.
4. Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda dezenfeksiyon için kullanılacak el dezenfektanları yerleştirilmiştir.
5. Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler kullanım öncesinde dezenfekte veya sterilize edilecektir.
6. Asansörler sosyal mesafe kurallarına uygun kullanımı sağlanacak (kişi sayısı sınırlı ve asansörlerimiz öğrenci kullanımına açık değildir) asansör giriş ve içerisinde yeni kullanım kuralları tabelalar ile bildirilecektir.
7. Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit edilmesi halinde yeni düzenlenen izole odasına alınacak, ayrıca okulumuz hemşiresi revirde diğer öğrencilerimize hizmet verecektir
8. Okulumuzda öğrenci kabulüne uygun güvenlik ve tüm hijyen koşulları sağlanmış, okul hizmete başlamadan önce profesyonel çevre sağlığı şirketi tarafından aktif klor ile sisleme yöntemi kullanılarak düzenli aralıklarla tamamen dezenfekte edilmiş, yapılan işlemlere yönelik belgeler milli eğitim müdürlüğüne bildirilmiştir.
9. Okuldaki tüm ortamların planlanan çerçevede periyodik olarak dezenfekte edilecektir.
10. Okula kayıtlı bulunan öğrencilerin hizmet almaya devam edip etmeyeceği ve hizmet alacakların hangi tarihten itibaren devam edeceği tespit edilecektir.
11. Sınıflarda sınıf kontenjanının yarısı kadar sayıda öğrenci bulunması sağlanacaktır.
12. Ortak kullanım alanlarında aynı anda o alan için belirlenen kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulunması sağlanacaktır.
13. Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir arada olacaktır. Gruplar arası geçişe izin verilmeyecek ve gruplardan sorumlu personelin diğer gruplarla temas etmemesi sağlanacaktır.
14. Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi sağlanacaktır.
15. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizlik kontrolleri sık sık sağlanacaktır.
16.Sınıflar temizlenirken eldiven kullanılacak ve odanın temizliğinden hemen sonra eldiven çıkarılıp çöp kutusuna atılacaktır. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanıp el dezenfektanı ile ovularak dezenfekte edilecektir.
17.Her odanın temizlik bezleri ayrı olacaktır.
18. Sınıflar 40 dakikada bir havalandırılacaktır.
19. Mutfak araç gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanıp bir sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmaktadır.
20. Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altındadır.
21.Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılacak ve grup odaları bu arada temizlenecektir.
22. Kurumlarda klima ve her türlü iklimlendirme sistemleri kullanılmayacaktır sadece havalandırma fonksiyonu aktif olacak ve periyodik olarak dezenfekte edilip, filtrelerin temizliği sıklıkla yapılacaktır.
23. Çöpler hijyen kurallarına göre saklanıp atılacaktır
24. Kullanılan tıbbi maske ve eldivenlerin atık kutularına atılması ve bu malzemelerin tıbbi atık olarak imha edilmesi sağlanacaktır, çöp kovalarının üzeri kapalı tutulacaktır.
25. Okula evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemeler kabul edilmeyecektir.
26. Kayıt Kabul işlemleri okulda öğrencilere hizmet verilmeyen zamanlarda yapılmayacaktır.
27. Veli toplantıları ile okul içinde veya dışında yabancı kişilerin katılımı ile gerçekleştirilecek organizasyonlar gerçekleştirilmeyecektir.
28. Velilerin çocuklarını bırakıp alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul girişine belirleyici işaretler konulacaktır
29. Sivil savunma planlarına Covid-l 9′ a ilişkin güncellemeler eklenmiş ve Meb’e bilgi verilmiştir.

Personel ile ilgili Önlemler
1. Tüm personele Covid-19 ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
2. Personelin girişte uzaktan ateş ölçer ile ölçümleri yapılıp kayıt altına alınmaktadır.
3. Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanmakta ve tıbbi maskeler düzenli aralıklarla değiştirilmektedir
4. Hizmetli personelin okul içinde ve dışında giydikleri kıyafetler farklıdır
5. Personel mesai saatleri içerisinde dışarıya çıkamayacaktır
6. Hastalık belirtisi gösteren personel izole odasına alınarak sağlık kuruluşuna sevki sağlanacaktır.

Çalışma Ortamının Düzenlenmesi
l. Ofislerde, sınıflarda ve bekleme alanlarında bulunan koltuklar arasına mesafe bırakılmıştır.
2. Sınıflara giriş ve çıkışlarda sosyal mesafenin korunarak hareket edilmesinden sınıf öğretmenleri, nöbetçi öğretmenler ve kademe yöneticileri sorumlu olacaktır.

Güvenlik Noktaları ve Okula Girişlerin Düzenlenmesi
I. Okul içerisine girişlerde personel tarafından ateş ölçümleri yapılmaktadır
2. Okula ve ders giriş çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için şubelere göre farklı saatlerde kabul gerçekleşecektir
3. Zorunlu haller dışında binaya ziyaretçi (veli dahil) kabul edilmeyecektir.
4. Mal kabulü kurum bahçe kapısından yapılıp dezenfekte edildikten sonra binaya kabul edilecektir.

Servis Araçları İçin Yapılacak Düzenlemeler
l. Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere temizliği kullanım sonrasında yapılacaktır.
2. Servis taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanacaktır.
3. Araç girişlerine dezenfektan yerleştirilecektir.
4. Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcuların tıbbi maske takmaları zorunludur.

Yemekhane/Kantin ve Su Sebillerinin Kullanımları ile ilgili Düzenlemeler

l. Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlanarak yemekhane alanı masa düzenine uygun şekilde düzenlemeler yapılacaktır.
2. Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gidecek, öğrencilerin aynı masada oturmaları halinde aralarında en az 1 metre mesafe olacaktır. Bir Masada 2 öğrenci çapraz olarak oturacaktır.
3. Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük ve siper kullanmakta olup hijyen ve sosyal mesafe korunma kurallarına uygun servis yapılacaktır.
4. Yemekhane, kantinde, tıbbi maske kullanılan, hijyen ve sosyal mesafenin korunması il e ilgili tedbirlere uyulacak, buralarda kullanılan bardak, çatal, kaşık, vb malzemeler tek kullanımlık olacaktır.

Öğrenciler ile ilgili Önlemler
1. Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmeyecektir.
2. Öğrenciler okula geldiğinde okul girişinde ateş ölçümleri yapılacak kayıt altına alınacak, elleri dezenfekte edilecektir
3. Öğrencilere ait eşyalar özellikle, öğrencilerin birbirlerinin eşyalarını kullanmasına izin verilmeyecektir.
4. Öğrencilere oyunlarla sosyal mesafe kuralları sıklıkla hatırlatılacaktır.
5. ··Öğrencilere elleri düzenli yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışları eğitimleri verilecektir.
6. Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılacaktır.
7. Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğrenci izole edilip revire alınacak ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilecektir. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılacaktır.

Ailelerin Alması Gereken Önlemler
1. Aile hasta çocuğu okula getirmemelidir.
2. Aile çevresinde Covid-19 tespiti durumunda okula bilgi ver ilmelidir.
3. Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, çocuğun sağlık durumu okula bildirmelidir.
4. Çocukların günlük ateş ölçümleri yapılmalı ve hastalık belirtileri takip edilmelidir.
5. Çocukların servis aracı ile okula gönderecek aileler, servis aracı için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ve takip etmelidir