İSTEK Denizli Anadolu Lisesi; bütünüyle öğrenci merkezli, yaşama dokunan eğitim ortamları ve programlarıyla, deneyimli kadrosuyla öğrencilerini sadece bir üst öğrenim kurumuna değil, aynı zamanda yaşama da hazırlar.

Yoğun İngilizce eğitimi alan Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz sınav ücretinin bir kısmı okulları tarafından karşılanmak suretiyle İngiltere -Londra merkezli Trinity College tarafından düzenlenen uluslararası geçerliliğe sahip, sertifikalı seviye belirleme sınavı olan Trinity College London ESOL (English for Speakers of Other Languages) sınavlarına katılmaktadırlar. 10.sınıftan itibaren Türkiye’de ve dünyada İngilizce yeterlilik ölçmede kullanılan TOEFL ve IELTS sınavlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak Almanca dersleri yer almaktadır. 4. sınıfta başlayan bu yabancı diller, ortak bir program yürüterek öğrencilere kendilerini iki farklı dilde daha ifade etme becerileri kazandırırken farklı kültürleri öğrenmeleri ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemelerini hedeflemektedir.

Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası (IGCSE), dünya çapında en çok tanınan ve kabul gören sertifikalardan biridir. IGCSE dersleri, bilgiyi hatırlama, sözlü beceriler, sorun çözme, inisiyatif alma, ekip çalışması ve sorgulama becerileri kazanma gibi hayati eğitim becerilerini geliştirmesiyle tanınır. Dersler hazırlık, 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencilerine yöneliktir. Süreç sonunda oluşan yeterlilik, Cambridge A ve AS Seviyeleri ve Cambridge İleri Uluslararası Eğitim Sertifikası gibi yüksek seviye dersleri için bir temel oluşturur.

Cambridge IGCSE birçok konuda temel ve genişletilmiş çalışmalar arasında bir seçim ile farklı beceri seviyelerinin ihtiyaçlarını karşılar. Temel müfredat branşın genel hatlarını içerir ve C ile G arasında not alması beklenen öğrenciler için uygundur. Genişletilmiş müfredat daha zorlayıcıdır ve A2 ile C2 arasında not alması beklenen öğrenciler için tasarlanmıştır. Her iki şekilde de alınan notlar eşit değer taşır.

Cambridge IGCSE adaylar için geniş bir bilgi tabanı ve yaşam boyu beceriler sağlarken, kendileri için doğru olan dersleri seçme özgürlüğü veren esnek bir müfredat programı sunmaktadır.

Akademik programlarımızın içine entegre ettiğimiz üniversite hazırlık çalışmaları 9. sınıftan başlar, sistemli olarak devam eder; 11. sınıftan itibaren yoğunlaşır. 12. sınıflar için takvim, okulun açılması beklenmeden ağustos döneminde hızlandırılmış ders programı ile başlar. Uzman öğretmenlerle, haftada 2 gün TYT/YKS dersleri yapılır, TYT/YKS denemeleri uygulanır. Hafta içi ek dersler, buna göre düzenlenir. Temel etütler, soru çözüm etütleri ve seviye etütleri, sistematik olarak sürdürülür.

Öğrencilerin mevcut öğrenme düzeyinde kazandığı ivmeyi ölçümleyen, onları bulundukları düzey konusunda bilgilendiren Ölçme Değerlendirme Birimi, genel değerlendirme sınavları (TYT/YKS) ile ilgili tüm süreçleri de yürüterek öğrencinin genel durumunu, eksik olduğu kazanımları ve sınav analizlerini raporlar, öğrenci takip dosyalarına veri sunar.

PDR birimi tarafından tüm öğrencilerin dâhil edildiği Kariyer Planlama Programları (mezunlarla söyleşi, meslek tanıtım günü, yurt içi ve dışı eğitim programlarının tanıtılması vb.) düzenlenir. Öğrencilere, istedikleri üniversite ve bölümlerde yükseköğrenimlerini sürdürebilmeleri, mutlu birer üniversiteli olmaları için tercih rehberliği yapılır.

TYT/YKS ÇALIŞMALARIÜNİVERSİTE SINAVINDA HAZIRLIKTA İSTEK’Lİ OLMAK

Öğrencilerimize, sınava hazırlanma sürecinde destek olmak amacıyla birtakım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İzleme, geribildirim temelli bu süreçte okul idaresi, rehberlik ve danışman öğretmenleri işbirliği ile izleme çalışmaları gerektiği gibi yürütülmektedir.

SINAVA HAZIRLIK SÜRECİNDE;

 1. BİLGİSEL HAZIRLIK
 2. PSİKOLOJİK HAZIRLIK
 3. BİLİŞSEL HAZIRLIK

Çalışmaları yapılmaktadır.

1.BİLGİSEL HAZIRLIK, yetkin kadromuzla etkili olarak devam eden çalışmaları kapsamaktadır.

2.PSİKOLOJİK HAZIRLIK, motivasyon ve sınav kaygısı çalışmalarını içerir. Bu konuda öğrencilerimizle periyodik bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

3.BİLİŞSEL HAZIRLIK, hedef belirleme, öğrenme sürecinde öğrenme tarzının etkin kullanımı, gelişimini takip etme, sınav taktiği geliştirme, etkili ders çalışma yöntemleri geliştirme, zaman yönetimi güçlendirme,  çalışmalarını kapsamaktadır.
Rehberlik Birimi’nce yapılan tüm çalışmalarda, tanıma çalışmaları çok önemli olup, doğru yönlendirme ve kitap alışkanlığını güçlendirmeye yönlendirme de önem taşımaktadır. Bu kapsamda:

1.BİREYSEL REHBERLİK

 • Tanıma çalışmaları
 • Öğrenme tarzını belirleme ve öğrenme sürecinde kullanmaya yönelik çalışmalar

2.EĞİTSEL REHBERLİK

 • Haftalık takibe dayalı Ders Çalışma Programı çalışmaları,
 • Sınava yönelik uygun yöntem geliştirilme çalışmaları
 • Zaman Yönetimi çalışmaları
 • Seminer çalışmaları(Sınav sistemi, Sınav kaygısı, Sınav taktikleri, Motivasyon)

3.MESLEKİ REHBERLİK

 • Kariyer Günleri çalışmaları/BİR GÜNLÜK YEDİTEPE’li PROGRAMI
 • Araştırmalara yönlendirme çalışmaları
 • Meslek Envanteri uygulama çalışmaları
 • Yurtdışı eğitimine yönelik tanıtım seminerleri

Ayrıca öğretmenlerimizle öğrencilerimizin genel durumunu değerlendirmeye yönelik paylaşım toplantılarına katılım, velilerimize yönelik olarak da sınav sistemi, motivasyon ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik seminer çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

YURTİÇİ ÜNİVERSİTE DANIŞMANLIĞI
Öğrencilerin eğilim, başarı durumu ve hedefleri doğrultusunda rehberlik servisi tarafından yapılmaktadır.

YABANCI DİL

EĞİTİM FELSEFEMİZ

İSTEK Denizli Anadolu ve Fen Liselerinde İngilizce ve Almanca derslerinin amacı; öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde edinebilecekleri, modern öğretim metotlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir okul ortamı yaratmak, dili aktif olarak öğrenmelerini sağlamaktır.

GENEL HEDEFLER

Öğrencilerimizin;

 • Yabancı dil öğreniminin önemini kavramış bireyler olarak yetişmeleri,
 • Öğrenirken eğlenmeleri; dil öğrenimini sevmeleri,
 • Kendini hedef dilde tam olarak ifade edebilmeleri,
 • Avrupa Dil Çerçevesi (A1-C1/C2) gereklerine uygun bir şekilde yetişmeleri hedeflenir.

İSTEK Denizli Anadolu ve Fen Liselerinde öğrencilerimizin öğrendikleri dil bilgileri uluslararası sınavlarla (Cambridge ESOL, Trinity, IELTS, Fit In Deutsch) teste tabi tutulur ve bu sayede öğrenimlerinin bir sonraki aşamasında da akademik olarak yabancı dillerinin yeterliliğinin garantilenmesi sağlanır.

LANGUAGE AND PRODUCTION (DİL VE ÜRETİM)

İngilizce eğitim sistemimizin ‘’Dil ve Üretim’’ bileşeni İngilizcenin çalışma mekanizmaları ile bu dili oluşturan kuralların açık ve sistematik bir şekilde incelenmesi ve öğrenilmesi esasına dayanır. Kullanılan ders materyalleri İngilizcenin kural ve mekanizmalarını anlatmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bu materyaller sundukları pratik yapma amaçlı aktiviteler ve kapsamlı interaktif çalışmalar ile öğrenilen dilin kalıcı hale gelmesine hizmet eder niteliktedir. Bu sistem dahilinde öğretmenlerimiz öğrencilerimizi ilgi çekici ve kademeli olarak zorlaşan çalışmalarla desteklemekte ve böylece onların kendilerine olan güvenlerinin artmasına, öğreniyor oldukları dili daha iyi algılama ve edinme becerisi geliştirmelerine rehberlik etmektedirler.

INTERACTION AND LITERATURE (ETKİLEŞİM VE EDEBİYAT)

İngilizce eğitimimizin ‘’Etkileşim ve Edebiyat’’ bileşeni de önceki bileşenlerde görülen beceri geliştirme çalışmalarını bu kez artan zorluk seviyelerindeki metin okumaları ve dil sunumları ile yerine getirmektedir. IL programında sunulan zengin içerik ve etkileşim odaklı çalışmalar, öğrencilerimize sahip oldukları dil bilgisi ile iletişim yeterlilikleri arasında bir köprü kurma fırsatı vermektedir. Uygulanan performansa dayalı çok çeşitli çalışmalar ile etkili dil becerileri üretimine güçlü bir vurgu yapılmaktadır.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Değerler Eğitimi Projesi” doğrultusunda okullarımızda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, öğrencilerimizi toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, çeşitli programlar aracılığı ile öğrencilerin temel insani özellikleri kazanmasını sağlamak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmak bu projenin temel amaçlarıdır.