İlkokul 1. ve 2. Sınıflar Sosyal Birey Yetiştirme Programı Dersleri

* Kulüplerin açılması için minumum öğrenci sayısı 5 kişi olacaktır.
* Çarşamba günü için sadece tek bir kulüp dersi seçilebilir.
* Her kulüp dersinin belirli bir kontenjanı vardır. Kontenjanı dolmuş ise form aktif olmayacaktır. Bu durumda kontenjanı açık olan başka bir kulüp dersi seçiniz.

Bu kulüp için kontenjanımız dolmuştur. Lütfen başka bir kulüp seçiniz.

Bu kulüp için kontenjanımız dolmuştur. Lütfen başka bir kulüp seçiniz.

Yüzme
Görsel Sanatlar
Drama

Bu kulüp için kontenjanımız dolmuştur. Lütfen başka bir kulüp seçiniz.

Yoga

Bu kulüp için kontenjanımız dolmuştur. Lütfen başka bir kulüp seçiniz.

Atık Malzemelerden Çalgı Yapıyorum
Futsal